Zarząd SBM Vistula

Zarząd:
P. Bożena Jabłońska – Prezes
P. Marzena Szraga – V-ce Prezes

Rada nadzorcza:
P. Danuta Kaliszuk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
P. Maciej Braniewski – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
P. Paweł Kamiński – Członek Rady Nadzorczej